Muara Kehidupan?

Cinta adalah #PHP (Pemberi Harapan Pasti) Cinta itu rasa. Ya rasa cinta. Maka jalanilah hidup dengan penuh cinta. Yaaa… Kita berasal dari Allah maka muara kehidupan akhir kembali kepada Allah. Allah berfirman, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat 56) “(Allah) Tidak mendapat manfaat sedikitpun dari seorang yang taat dan […]

See More